drawer-logo

Termeni și condiții de utilizare a site-ului DIRECTIMO.RO

DISPOZIȚII GENERALE

Pentru utilizarea acestui site este necesar să citiți și să acceptați în totalitate cele ce urmează.
Prin utilizarea site-ului Directimo.ro și/sau al oricărui alt serviciu oferit, se consideră că ați citit, înțeles și acceptat integral termenii și condițiile de utilizare ale site-ului.


DESPRE NOI

este o platformă online asupra căreia Societatea HOME BUYING SERVICE S.R.L., cu sediul în București, str. Monetăriei, nr. 12, ap. 1-2, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul București cu nr. J40/1883/2011, având CUI 28064918 deține toate drepturile prevăzute de lege.
Directimo.ro este o platformă online care vine în sprijinul persoanelor care intenționează să achiziționeze apartamente aflate în oferta dezvoltatorilor imobiliari în cadrul ansamblurilor rezidențiale.
Directimo.ro documentează și listează gratuit ansamblurile rezidențiale direct de la sursă și prezintă oferta actualizată disponibilă pe piață.
Directimo.ro oferă servicii de consultanță de specialitate, recomandări pentru fiecare pas al tranzacției, short list pentru vizionări și follow-up pentru stabilirea țintelor de achiziție. Susținem cumpărătorii în tot procesul de cumpărare - setarea cerințelor, analiza pieței, negociere și încheierea tranzacției.


PRINCIPII DE FUNCȚIONARE A PLATFORMEI

Pentru a beneficia de serviciile oferite prin intermediul platformei Directimo.ro, este necesară completarea corectă a formularului electronic, conform instrucțiunilor indicate în formular.

Utilizatorul trebuie să furnizeze informații clare și corecte, să actualizeze aceste informații și să se asigure că rămân exacte și corecte pe tot parcursul colaborării.

Directimo acționează ca un reprezentant al utilizatorului în baza unui Acord de reprezentare pe care îl puteți studia AICI. Esența relației contractuale dintre Directimo și utilizator constă în aceea că Directimo acționează în numele și pe seama utlizatorului în relațiile cu terții în vederea identificarii și selecționării ofertelor de vânzare din cadrul ansamblurilor rezidențiale, potrivit criteriilor stabilite de utilizatorul platformei.

Serviciile oferite de Directimo sunt gratuite pentru primii 100 de aplicanți.

După finalizarea procesului de achiziție a unuia dintre imobilele prezentate prin intermediul platformei Directimo, utilizatorul beneficiază de un voucher cadou cu o valoare cuprinsă între 0.5% - 1.5% din prețul final negociat al imobilului achiziționat, oferit sub formă de cupoane valorice de la unul dintre partenerii Directimo selectat de către utilizator (eMAG, Mobexpert sau alții).


PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Societatea HOME BUYING SERVICE S.R.L. colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale și este înregistrată ca operator de date cu caracter personal sub nr. 26562.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, HOME BUYING SERVICE S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este: oferirea serviciilor, informarea utilizatorilor/clienților privind serviciile solicitate, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a pieței imobiliare.

Prin completarea datelor dvs. în formularul de comandă declarați că acceptați ca datele dvs. personale furnizate să fie incluse în baza de date a HOME BUYING SERVICE S.R.L. și vă dați acordul expres ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către HOME BUYING SERVICE S.R.L., afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de către HOME BUYING SERVICE S.R.L., afiliații și colaboratorii acestora de activități, cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a pieței imobiliare. De asemenea, vă dați acordul expres ca aceste date personale să poată fi transferate (cedate) de către HOME BUYING SERVICE S.R.L. atât afiliaților săi, precum și altei/altor entități din țară. Datele personale prelucrate de către HOME BUYING SERVICE S.R.L. în baza formularului transmis vor fi transmise către dezvoltatorii imobiliari în vederea identificarii ofertelor cele mai potrivite pentru solicitanți.

Prin citirea prezentelor Termeni și Condiții ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora. Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, transmise prin e-mail către suport@directimo.ro, vă puteți exercita, în mod gratuit, urmatoarele drepturi:
- o data pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;
- să interveniți asupra datelor transmise;
- să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară;
- să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.


LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

HOME BUYING SERVICE S.R.L.. nu oferă garanții sau reprezentări, fie explicite sau implicite, de comercializare pentru un anumit scop sau de orice altă natură pentru informațiile cuprinse în conținutul acestui site, acestea fiind informații furnizate de către terți, respectiv dezvoltatorii imobiliari. Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a minimaliza posibilele erori care pot apărea din postarea electronică sau manuală a informațiilor prezentate pe site.

Societatea nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării integrale sau parțiale a site-ului, precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesarii anumitor link-uri publicate pe site. Totodată, Societatea nu răspunde de conținutul și/sau calitatea altor site-uri la care se poate ajunge prin diverse legături cu site-ul Societății. Pentru respectivele site-uri răspunderea integrală o poartă deținătorii site-urilor în cauză.

Toate materialele conținute pe site-ul HOME BUYING SERVICE S.R.L.. au fost publicate în scopuri informative și nu constituie oferte ferme de a contracta. De asemenea, în măsura în care anumite materiale publicate nu sunt proprietatea HOME BUYING SERVICE S.R.L., HOME BUYING SERVICE S.R.L. nu va putea fi ținut răspunzător pentru acuratețea, validitatea și/sau valabilitatea acelor informații și materiale publicate. Pentru a obține informații relevante cu privire la serviciile pe care le solicitați vă sfătuim să contactați un reprezentant al HOME BUYING SERVICE S.R.L., la adresa de email suport@directimo.ro

HOME BUYING SERVICE S.R.L. nu va putea fi ținut răspunzător față de nicio persoană sau entitate pentru orice daune directe, indirecte, speciale, incidente, subsecvențe sau alt fel de daune ce ar putea avea la baza utilizarea acestui site web sau orice alt site web care este legat de HOME BUYING SERVICE S.R.L., inclusiv, fără a se limita la, prejudiciul direct sau indirect, întreruperea activității sau pierderea de informații.


LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA DISPUTELOR

Termenii și Condițiile, precum și orice obligații contractuale sau extra-contractuale care decurg din sau în legătură, vor fi interpretate în conformitate cu legile din România. Instanțele române au competența exclusivă de a soluționa orice litigiu legat de utilizarea site-ului și a acestor Termeni și Condiții.


DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

Administratorul Directimo.ro îsi rezervă dreptul de a modifica structura și interfața oricarei pagini sau subpagini a site-ului Directimo.ro în orice moment și la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar sau permanent, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția publicului prin intermediul acestui site fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală. Societatea HOME BUYING SERVICE S.R.L. are dreptul de a putea modifica aceste prevederi, precum și site-ul http://www.directimo.ro/ și structura acestuia sau de a putea face orice alte modificări ce ar putea afecta site-ul, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă către utilizatori în acest sens.

Prin continuarea utilizării site-ului și transmiterea Formularului completat, utilizatorul acceptă prezentele Termeni și Condiții și își exprimă consimțământul asupra Acordului de Reprezentare care poate fi consultat AICI.