drawer-logo

Unica Baza de Date cu
Proprietati Verificate & Actualizate

Termene și condiții de utilizare a site-ului DIRECTIMO.RO

DISPOZIȚII GENERALE

Pentru utilizarea acestui site este necesar să citiți și să acceptați în totalitate cele ce urmează.
Prin utilizarea site-ului Directimo.ro și/sau al oricărui alt serviciu oferit, se consideră că ați citit, înțeles și acceptat integral termenele și condițiile de utilizare ale site-ului.


DESPRE NOI

Directimo.ro este o platformă online asupra căreia Societatea MARKETING ROBOTS SRL, cu sediul Mun. București, str. Gheorghe Buciumat nr. 26, bl. C-D, et. 6, ap. 608C, sector 1, cu număr de ordine în Reg. Comerțului J40/10750/2020, cod unic de înregistrare 42984289 deține toate drepturile prevăzute de lege.
Directimo.ro este o platformă online care vine în sprijinul persoanelor care intenționează să achiziționeze apartamente aflate în oferta dezvoltatorilor imobiliari în cadrul ansamblurilor rezidențiale.
Directimo.ro documentează și listează gratuit ansamblurile rezidențiale direct de la sursă și prezintă oferta actualizată disponibilă pe piață.
Directimo.ro oferă servicii de consultanță de specialitate, recomandări pentru fiecare pas al tranzacției, short list pentru vizionări și follow-up pentru stabilirea țintelor de achiziție. Susținem cumpărătorii în tot procesul de cumpărare - setarea cerințelor, analiza pieței, negociere și încheierea tranzacției.


PRINCIPII DE FUNCȚIONARE A PLATFORMEI

Pentru a beneficia de serviciile oferite prin intermediul platformei Directimo.ro, este necesară completarea corectă a formularului electronic, conform instrucțiunilor indicate în formular.

Utilizatorul trebuie să furnizeze informații clare și corecte, să actualizeze aceste informații și să se asigure că rămân exacte și corecte pe tot parcursul colaborării.

Directimo acționează ca un reprezentant al utilizatorului în baza unui Acord de reprezentare pe care îl puteți studia mai jos. Esența relației contractuale dintre Directimo și utilizator constă în aceea că Directimo acționează în numele și pe seama utlizatorului în relațiile cu terții în vederea identificarii și selecționării ofertelor de vânzare din cadrul ansamblurilor rezidențiale, potrivit criteriilor stabilite de utilizatorul platformei.

Serviciile oferite de Directimo sunt gratuite pentru cumpărători.


PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Societatea MARKETING ROBOTS SRL colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale.

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), MARKETING ROBOTS SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este: oferirea serviciilor, informarea utilizatorilor/clienților privind serviciile solicitate, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a pieței imobiliare.

Prin completarea datelor dvs. în formularul de comandă declarați că acceptați ca datele dvs. personale furnizate să fie incluse în baza de date a MARKETING ROBOTS SRL și vă dați acordul expres ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către MARKETING ROBOTS SRL, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de către MARKETING ROBOTS SRL, afiliații și colaboratorii acestora de activități, cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a pieței imobiliare. De asemenea, vă dați acordul expres ca aceste date personale să poată fi transferate (cedate) de către MARKETING ROBOTS SRL atât afiliaților săi, precum și altei/altor entități din țară. Datele personale prelucrate de către MARKETING ROBOTS SRL în baza formularului transmis vor fi transmise către dezvoltatorii imobiliari în vederea identificarii ofertelor cele mai potrivite pentru solicitanți.

Prin citirea prezentelor Termene și Condiții ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare sau ștergere, dreptul de restricționare a prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unui proces individual automatizat, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale garantate.

Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora. Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, transmise prin e-mail către suport@directimo.ro, vă puteți exercita, în mod gratuit, urmatoarele drepturi:
- o data pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;
- să interveniți asupra datelor transmise;
- să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară;
- să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.


LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

MARKETING ROBOTS SRL nu oferă garanții sau reprezentări, fie explicite sau implicite, de comercializare pentru un anumit scop sau de orice altă natură pentru informațiile cuprinse în conținutul acestui site, acestea fiind informații furnizate de către terți, respectiv dezvoltatorii imobiliari. Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a minimaliza posibilele erori care pot apărea din postarea electronică sau manuală a informațiilor prezentate pe site.

Societatea nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării integrale sau parțiale a site-ului, precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesarii anumitor link-uri publicate pe site. Totodată, Societatea nu răspunde de conținutul și/sau calitatea altor site-uri la care se poate ajunge prin diverse legături cu site-ul Societății. Pentru respectivele site-uri răspunderea integrală o poartă deținătorii site-urilor în cauză.

Toate materialele conținute pe site-ul MARKETING ROBOTS SRL au fost publicate în scopuri informative și nu constituie oferte ferme de a contracta. De asemenea, în măsura în care anumite materiale publicate nu sunt proprietatea MARKETING ROBOTS SRL, MARKETING ROBOTS SRL nu va putea fi ținut răspunzător pentru acuratețea, validitatea și/sau valabilitatea acelor informații și materiale publicate. Pentru a obține informații relevante cu privire la serviciile pe care le solicitați vă sfătuim să contactați un reprezentant al MARKETING ROBOTS SRL, la adresa de email suport@directimo.ro

MARKETING ROBOTS SRL nu va putea fi ținut răspunzător față de nicio persoană sau entitate pentru orice daune directe, indirecte, speciale, incidente, subsecvențe sau alt fel de daune ce ar putea avea la baza utilizarea acestui site web sau orice alt site web care este legat de MARKETING ROBOTS SRL, inclusiv, fără a se limita la, prejudiciul direct sau indirect, întreruperea activității sau pierderea de informații.


LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA DISPUTELOR

Termenele și Condițiile, precum și orice obligații contractuale sau extra-contractuale care decurg din sau în legătură, vor fi interpretate în conformitate cu legile din România. Instanțele române au competența exclusivă de a soluționa orice litigiu legat de utilizarea site-ului și a acestor Termene și Condiții.


DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

Administratorul Directimo.ro îsi rezervă dreptul de a modifica structura și interfața oricarei pagini sau subpagini a site-ului Directimo.ro în orice moment și la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar sau permanent, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția publicului prin intermediul acestui site fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală. Societatea MARKETING ROBOTS SRL are dreptul de a putea modifica aceste prevederi, precum și site-ul https://www.directimo.ro/ și structura acestuia sau de a putea face orice alte modificări ce ar putea afecta site-ul, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă către utilizatori în acest sens.

Prin continuarea utilizării site-ului și transmiterea Formularului completat, utilizatorul acceptă prezentele Termene și Condiții și își exprimă consimțământul asupra Acordului de Reprezentare care poate fi consultat mai jos.

whatsapp icon